Welkom

Welkom op MVVaanvraag.nl van 'webadvocaat' van de Stichting Buitenlandse Partner.

LET OP!!! Per 1 juni 2013 is de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) en de Visumwet (MVV-Wet) in werking getreden. Mvv-verzoek is niet meer mogelijk. Gebruik geen MVV-verzoekformulier meer maar 'TEV-formulier (= Toegang En Verblijf).

MVVaanvraag.nl is de website voor mensen die juridische steun zoeken bij het over laten komen van hun buitenlandse partner/echtgeno(o)t(e) naar Nederland. Hier treft u informatie over de 'Toegang en Verblijf' (TEV) / machtiging tot voorlopig verblijf met als doel 'familie en gezin' / 'gezinshereniging' (MVV) en visum kort verblijf (VKV/bezoek-&toeristenvisum). Onze deskundigheid varieert sinds 2002 van advisering, voorbereiding, begeleiding en indiening van de TEV/MVV-aanvragen tot het voeren van bezwaar- en beroepprocedures in het Vreemdelingenrecht met name de TEV/MVV- & VKV-procedures.

Ons uitgangspunt is dat in onze steeds complexe samenleving de weg naar de juridische dienstverlening financieel en anderszins begaanbaar moet zijn. Daarbij hoort, zeker bij vreemdelingenzaken, respect voor verscheidenheid. U kunt bij ons op een persoonlijke behandeling rekenen in uw eigen taal (naast Nederlands en Engels spreken we ook Arabisch, Armeens, Berbers, Portugees, Russisch, Spaans, Suryoyo (Aramees), Turks). Niet alleen voor het indienen van de aanvragen, maar ook voor het bekijken en beoordelen van de benodigde documenten kunt u bij ons terecht. Ook een SKYPE-GESPREK behoort tot de mogelijkheden.